نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

ویژگی‌های خاص کودکان از حیث سطح پایین تمیز، شناخت و توان دفاع از خویش اقتضا دارد تا حمایت‌های مضاعفی در مقایسه با بزرگسالان از ایشان به عمل آید. این حمایت‌ها که مورد توجه اسناد بین‌المللی متعدد بوده، از جمله دادرسی‌هایی را شامل می‌شود که کودکان به عنوان متهم، بزه‌دیده یا حتی شاهد در آن حضور دارند. در این مقاله، دادرسی منصفانه برای کودکان با توجه به موازین بین‌المللی و وضعیت پیشین و فعلی حقوق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظامی جهانی برای حمایت از کودکان در رسیدگی‌های قضایی در حال شکل گرفتن است و برای هماهنگی با معیارهای بین‌المللی در این خصوص، برخی از قوانین و مقررات کشورمان نیاز به اصلاح دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fair Trial for Children

نویسنده [English]

 • Mostafa Elsan

Assistant Professor of Azarbaijan Teacher Training University

چکیده [English]

Special characteristics of children from the view of low realization, cognition and self defense are requiring high protection for them. These protections which have considered in international provisions are including proceeding for the accused children or witness. In this paper, the fair trial for child has been  discussed in accordance with human rights resources and Iranian law. It can be clearly seen that a consensus regime for children’s protection in trials will being shaped and for consistency with this measures some of national provisions shall be amended. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fair Trial
 • Convention on the Rights of the Child
 • Criminal Procedure
 • Adolescence Age and Penal Maturity
 1. رهامی، محسن، «رشد جزایی»، «فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، شماره 58، زمستان 1381.
 2. زینالی، حمزه،«نوآوری‌های قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش‌های فراروی آن»، رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره 7، بهار 1382.
 3. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات طرح نو، تهران 1382.
 4. العاملی، زین‌الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر، الجزء الثالث، الطبعه الأولی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان 1403 هـ. 1983 م.
 5. قرجه‌لو، علیرضا، امارات و قراین کیفری در حقوق ایران و انگلیس، رساله دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به‌راهنمایی دکتر حسین میرمحمدصادقی، زمستان 1386.
 6. قرجه‌لو، علیرضا، بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه و حقوق انگلیس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1382.
 7. کاشانی، سیدمحمود، استانداردهای جهانی دادگستری (نقد و بررسی قانون دادگاههای عمومی و انقلاب)، چاپ نخست، نشر میزان، تهران 1383.
 8. نجفی توانا، علی، «سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی»، مدرس علوم انسانی، بهار 1384، شماره 9 (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق).

 

 

 1. Amnesty International, Fair Trial Manual, Amnesty International Publication, 1998.
 2. Declaration of the Rights of the Child 1959.
 3. Economic and Social Council by its resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977.
 4. Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949.
 5. Soleil, Andre Ramon, Stanford and Wilkins: International Law, Due Process, Children and the Death Penalty, New York City Law Review, 2001-2002.
CAPTCHA Image