نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه شیراز

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق واحد بین الملل دانشگاه شیراز

چکیده

کار کودک پدیده‌ای است که در جهان امروز قابل‌پذیرش نیست آن ‌هم بدان دلیل که کودکان را از دوران کودکی‌ خود محروم ساخته و برای رشد فیزیکی و روانی آن‌ها زیان‌آور است. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاءهای قانونی منجر به کار کودک می‌گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به ‌عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها هست. از سوی دیگر محرومیت از تحصیل هر کودک می‌تواند آسیب عاطفی، ذهنی و اجتماعی را برای وی به همراه داشته باشد، کودک را از قابلیت‌های زندگی آینده‌اش محروم نموده، در بلندمدت نیز موجب افزایش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی گشته و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید. در همین چارچوب در این مقاله به ‌ویژه علل و پیامدهای کار کودکان و نقش آموزش در حذف کار کودک و در رشد و توسعه شخصیت آن‌ها بررسی گردیده و اهداف برنامه بین‌المللی حذف کار کودک تحلیل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis on Child Labor and its Impact on Child’s Right to Education with an Emphasis on International program on Elimination of Child Labor

نویسندگان [English]

 • Farhad Talaie 1
 • Samira Ahmadi Bab Anari 2
 • Seyedeh Leila Nabavizadeh 3

1 Associate Professor of International Law, shiraz university

2 Master of International Law

3 Master of International Law

چکیده [English]

Child Labour is a phenomenin not any more acceptable in the modern world, mainly because it deprives children of their childhood and because it is harmful to their physical and mental growth.Different factors such as poverty, lack or non-enforcement of regulations lead to child labour. Child labour has different consequences such as physical, mental and social consequences. Deprivation of a child from education leads to social, mental and emotional damages; in addition to depriving the child from his/her future capabilities in life, it results in social disorders and damages in a long-term period and it incurs high costs on society. So, in this article, causes and consequences of child labour and the role of education in eliminating child labour and development of their personality will be addressed and the goals and objectives of International Programme on Child Labour will be analyzed. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child
 • Child Labour
 • The Right of Education for Children
 • International Programme on the Elimination of Child Labour
 1. آزادی­پور، جعفر؛ سازمان بین‌المللی کار، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1389.
 2. اقلیما، مصطفی؛ «پدیده کودکان خیابانی در تهران»، مجله سیاسی اقتصادی، سال1386، شماره 239-240.
 3. بیگی، جمال؛ بزه­دیدگی در حقوق ایران، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1384.
 4. پور قهرمانی گل‌تپه، بابک؛ «نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن»، نشریه رواق اندیشه، فروردین 1383، شماره 28.
 5. پیوندی، غلامرضا؛ حقوق کودک تهران، ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1390.
 6. عابد خراسانی، محمودرضا؛ درآمدی بر حقوق کودک، مطالعه تطبیقی در نظام‌های ملی و بین‌المللی، تهران، نشر میزان، 1389.
 7. علیزاده، ابراهیم؛ ساختار نظام آموزش‌وپرورش ایران و جهان، شیراز، نشر ارم، 1391.
 8. غیور، صبور؛ «اشتغال کودکان یا محرومیت از حق طبیعی تعلیم و تربیت»، ترجمه دکتر سرمد، غلامعلی، مجله نامه فرهنگ، 1377، شماره ۳۱.
 9. مصفا، نسرین؛ طرح تقویت ظرفیتهای آموزش و پژوهش حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و بهرهوری از آن در حقوق داخلی ایران،تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383.
 10. میرمحمد صادقی، حسین؛ «مروری بر پیمان‌نامه حقوق کودک»، ماهنامه قضاوت، 1384، شماره 35.

 

 1. Baradaran, Shima and Barcelay, Stephanie; 2011, Fair Trade and Child Labour, Columbia Law School.
 2. Bellamy, Carol; 1997, The State of the World’s Children 1997, UNICEF, Oxford University Press.
 3. Commercial Sexual Exploitation of Children and Child Sexual Abuse in the Pacific: A Regional Report, UNICEF, UNESCAP and ECPAT, 2006.
 4. Convention on the Rights of the Child; 1989, adopted by the UNGA on 20 November.
 5. Declaration of the Right of the Child; 1959, Proclaimed by the United Nations General Assembly (UNGA) Resolution, 1386 (XIV) of 20 November.
 6. Geneva Declaration of the Rights of the Child; 1924.
 7. Glind Hans Van; 2010, "Migration and Child Labour - Exploring Child Migrant Vulnerabilities and Those of Children Left-behind", International Labour Office, IPEC, ILO, Geneva.
 8. International Programme on Elimination of Child Labour; 2004, "Child Labour: A Textbook for University Students", ILO, Geneva.
 9. ILO/IPEC-SIMPOC; 2007, "Towards an Internationally Accepted Statistical Definition of Child Labour: Children’s Activities and Their Definitions", Geneva.
 10. ILO; 2005, "Making Decent Work an Asian Goal: Combating Child Labour in Asia and the Pacific- Progress and Challenges", International Labour Office, Geneva.
 11. ____ ; 2003, "Action against Child Labour through Education and Training: Evaluation Summaries", International Labour Office, Geneva.
 12. ____ ; 2010, Joining Forces against Child Labour- Inter-agency Report for the Hague Global Child Labour Conference of 2010, Understanding Childrens Work (UCW), ILO, Geneva.
 13. ____ ; 2010, "Accelerating Action against Child Labour: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work", International Labour Office, Geneva.
 14. ____ ; 2010, "Go for the Goal: End Child Labour", International Labour Office, Geneva.
 15. IPEC; 2003, "Time-Bound Programme: Manual for Action Planning, Guide Book V: Overview of Strategic Planning, Monitoring and Evaluation of Time-Bound Programmes", ILO, Geneva.
 16. ____ ; 2003, "Time-Bound Programme: Manual for Action Planning- Guide Book II: Time-Bound Programmes for Eliminating the Worst Forms of Child Labour"- An Introduction, ILO, Geneva.
 17. ____ ; 2011, "Employers’ and Workers’: Handbook on Hazardous Child Labour", International Labour Office, Bu‌reau for Employers’ Activities, Bureau for Workers’ Activities, ILO, Geneva.
 18. ____ ; 2012, Tackling Child Labour: From Commitment to Action, International Labour Organization, Geneva.
 19. ____ ; 2001, "Eliminating the Worst Forms of Child Labour: An Integrated and Time-Bound Approach", A Guide for Governments, Employers, Workers, Donors and other Stakeholders, ILO, Geneva.
 20. ____ ; 2007, "Rooting out Child Labour from Cocoa Farms - Paper No.4: Child Labour Monitoring": A Partnership of Communities and Government, International Labour Office, Geneva.
 21. ____ ; 2008, "Tackle Child Labour through Education: Moving Children from Work to School in 11 Countries", International Labour Organization, Geneva.
 22. ____ ; 2010, The Hague Global Child Labour Conference 2010 - Towards a World without Child Labour, Mapping the Road to 2016 - Conference Report / International Labour Office, Ministry of Social Affairs and Employment of the Netherlands, Geneva.
 23. ____ ; 2012, "IPEC Action against Child Labour 2010-2011: Progress and Future Priorities", International Labour Organization, Geneva.
 24. ____ ; 2009, Project of Support for the Preparatory Phase of the Uganda National Plan for the Elimination of Child Labour (SNAP), International Labour Organization, Kampala.
 25. ____ ; 2012, Emerging Good Practices from the Integrated Area based Approach in Uganda, International Labour Organization, Geneva.
 26. The Convention on the Rights of the Child; 1989.
 27. The International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC): What it is and What it does; 2010, International Labour Office, Geneva.
 28. Vandenberg, Paul; Nippierd, Anne; Sandy Brit and Gros-Louis; 2007, "Eliminating Child Labour: Guides for Employers", International Labour Office, Bureau for Employers' Activities; International Organization of Employers, ILO, Geneva.
 29. International Labour Organization. http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
 30. http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2012/lang-en/index.htm.
 31. United States Department of Labour. http://www.dol.gov/ilab/projects/ global/Awareness Raising _FY99_CLOSED.htm.

 

 

CAPTCHA Image