نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین‌الملل، استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هر گاه از منظر تاریخ به مفهوم «حقوق بشر» بنگریم، در می‌یابیم که این مفهوم همراه با تحولات و متغیرهای گوناگون دستخوش بسط و تکامل بسیاری بوده است، از مرحله بی‌حقوقی به مرحله حقوق انگشت‌شمار «طبیعی» و محدود به ملت‌های مشخص، تا مرحله حقوق فراگیر. مهم‌ترین زمینه نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشر در عرصه جهانی و نیز تبدیل این مفاهیم به رویه‌های بین‌المللی، از زمان تأسیس سازمان ملل متحد به وجود آمد. اصولاً سنگ بنای سازمان ملل بر اساس پذیرش مفهوم حقوق بشر است. مقدمۀ منشور ملل متحد از حقوق بنیادین انسان‌ها و لزوم احترام به این حقوق، به میان آمده است، «همکاری بین‌المللی به منظور تشویق همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ... » ذکر شده است. شورای حقوق بشر در سال 2006 به عنوان نوپا‎ترین رکن فرعی حقوق بشری سازمان ‎ملل‎ متحد تأسیس گردید که هدف آن ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها می‎باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. در نوشتار پیش‌رو، سعی گردیده است که ساختار شورای مذکور و تعاملات جمهوری ‎اسلامی ‎ایران با آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of the interaction of Islamic Republic of Iran with the United Nations Human Rights Council from 2006 Until Now

نویسنده [English]

 • Fatemeh mohammadi

PhD in International Relations, Visiting Professor at Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Whenever we look at the concept of "human rights" from historical point of view, we can see that this concept with different changes and variables, has been much developed and evolved. From the lawlessness to a period with a few natural rights and limited to some specific nations, to a period with universal rights. The most important concepts underlying the institutionalization of human rights in the world and also converting these concepts into the international practices, came into existence since the founding of the United Nations. Basically, the cornerstone of the United Nations is based on the acceptance of the concept of human rights. The introduction of the United Nations Charter indicated to the fundamental human rights and need to respect these rights, as noted: the international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms... . Human Rights Council was established in 2006 (1384 SH) as the first human rights subsidiary organ of the United Nations with the aim of promotion and protection of human rights in all countries. Islamic Republic of Iran, in addition to the UN Charter which some of its articles are dedicated to human rights, has signed and ratified many of international human rights treaties. The present article tries to study the structure of the UN Human Rights Council and interactions of the Islamic Republic of Iran with it. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • human rights
 • United Nations
 • Human Rights Council
 • The Islamic Republic of Iran
 1. اسلامی، مسعود؛ «وجهه بین­المللی ایران و انتخابات اخیر ریاست جمهوری»،‌ ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376، سال 11، شماره 118-117.
 2. ترکی، حمد؛  فرهنگ بومی و چالش­های جهانی، ترجمه ماهر آموزگار، تهران، نشر آموزگار، 1383.
 3. جانسون ،گلن؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، نشر نی، 1377.
 4. رستمی، فرزاد؛ «شورای حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش­نامه حقوق بشر، سال اول، 1386، شماره 2.
 5. شریفیان ،جمشید؛ راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1380 .
 6. شوشتری­زاده، الهام؛ کتاب حقوق بشر، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‎المللی ابرار معاصر تهران، 1388.
 7. عباسی، مجید؛ «سازوکارهای حقوق بشر»، مجموعه مقالات مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین‎المللی،گردآوری و تدوین، مهدی ذاکریان، تهران، میزان، 1383.
 8. فلسفی، هدایت الله؛ «توالی معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر: همبودی و تعارض تعهدات دولت­ها»، سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، 1384، شماره 4.
 9. مهدویان، حسن؛ «برپایی شورای حقوق بشر: گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متحد»، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال1385، شماره 224-223.
 10. مهرپور، حسین؛ حقوق بشر در اسناد بینالمللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، ﻧـﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، 1374.
 11. موحد، محمد علی؛ در خانه اگر کس است، تهران، نشر کارنامه، 1382.
 12. مورگنتا، هانس جی؛ سیاست میان ملت­ها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه: حمیرا مشیرزاده، تهران، وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 1379.
 13. موسی‎زاده، رضا؛ اصلاحات در سازمان ملل و راهبرد ایران، تهران، انتشارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1385.
 14. ناصرزاده، هوشنگ؛ اعلامیه­های حقوق بشر، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372.
 15. هالستی، کی.جی؛ مبانی تحلیل سیاست بین­الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران، وزارت امورخارجه، ‌مرکز چاپ و انتشارات، 1373.
 16. مرکز تحقیقات استراتژیک؛ معاونت پژوهش­های سیاست خارجی، گروه مطالعات مبانی سیاست خارجی جمهوری ‎اسلامی ‎ایران، «تشکیل شورای حقوق بشر؛ فرصت­ها و تهدیدها برای ایران»، 1385. www.csr.ir/departments.aspx?Ing=fa 8 abtid=018depid=448semid=173

 

 1. Abraham, M; 2006, A New Chapter for Human Rights: A Handbook on Issue of Transition from the Commission on Human Rights to the Human Rights Council, International service for Human Rights and the Friedrich Ebert Stiftung.
 2. Alston, P; 2006, "Reconceiving the UN Human Rights Regime: Challenges Confronting the New Human Rights Council", Melbourne Journal of International law, No. 7.
 3. Alston ,P; 1992 ,"The Commission on Human Rights", in P.Alston, The United Nations and Human Rights, clarendon press.
 4. Amnesty International; 2005, Meeting the Challenge: Transforming the Commission on Human Rights into a Human Rights Council , Amnesty International.
 5. Arbour, Louise; 2005 (a) Statement by Ms Louise Arbour, United Nations High Commissioner for Human Rights, 14 Mar.
 6. __________ ; 2005 (b), Speech by Ms, United Nations High Commissioner for Human Rights, 20 Apr .
 7. Hunter, Shireen T; 1990, Iran and the World: Continuity in a Revolutionary Decade, Bloomington: India University.
 8. Joint statement on UN Reform; 2005, Amnesty International, Public Statement, AI Index: Ior 41/034/2005(public), News service No. 089, 12.
 9. Shiv, Lal; 1985, Iran: Selected Political Documents, New Delhi, The Election Archive.
 10. Upton, H; 2007, General Assembly resolution 60/251, The Human Rights Council: First Impressions and future challenges, Human Rights law Review 29, 7.
 11. "United Nations Annual Session of Commission on Human Rights", Keesing's Record of World Events, Cambridge, Vol. 48, No. 4:44762.
 12. Warbrick ,Colin; 2006, Current Development, Public International law, From Un Commission on Human Rights to Un Human Rights Council: One Step forwards or Two Steps sideways, ICLQ, Vol. 55, July.
 13. Yunfei,Zhang; 2006, "New Wine in a New Bottle? The Human Rights Council: Opportunities and Challenges", Foreign Affairs Journal. No. 81, Autumn.
 14. A/HRC/WG.6/7/IRN/1 , 18 November 2009
 15. A/HRC/WG.6/7/IRN/2, 25 November 2009
 16. A/HRC/WG.6/7/IRN/3 , 30 November 2009
 17. A/HRC/14/12, 12 March 2010
 18. A/HRC/DEC/14/111, 23 June 2010
 19. A/HRC/16/L.25/Rev.1
 20. A/HRC/16/75
 21. A/59/2005, 21 March 2005.
 22. UN Doc A/60/251, 3 Apr 2006.
 23. A More Secure World: Our Shared Responsibility, A/59/565, 2 December 2004.
 24. UN Doc.A/60/L.48, A/Res/61251/. Available at http://www.un.org/ depts/dhl/resguide/r60.htm
 25. حبیب­زاده، توکل؛ «جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین­المللی حقوق بشر»، ر.ک: http://www.lawnet.ir/#fulltext?id=497(2007/11/07)
 26. زنگنه ،حمید؛ «‌تولد نهادی جدید در سازمان ملل: شورای حقوق بشر»،‌ 2006. نک: http://aftab.ir/articles/politics/world/c1c1146744612_human_rights_p3.ph
 27. http://www.un.org/secureworld/report2.pdf.(2004)
 28. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/elections.htm
 29. Kirgis,  Fredric L; 2005, "International Aspects of the 2005 World Summit Outcome Document", October insight 051004.html., www.asil.org,
 30. Lyons, Scott R; 2006, "The United Nations Human Rights Council", March 27. See: http://www.asil.org/ insight/2006/03/ insights 0603270/html
 31. Pace, John; 2006, "The UN Human Rights Council: Opportunities and Challenges", April 3, 2006. See: http://jurist.law.pitt.edu/forumy /2006/04/un_human_rights_council_opportunities_ph
 32. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10888&LangID=E
CAPTCHA Image