نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه فلسفه، دانشگاه واشنگتن

چکیده

زیر بنای این مقاله دو نظریه‌ای است که نویسنده همین مقاله در کتاب‌های قبلی خود تحلیل و بررسی نموده‌است. نظریه‌ی اول تحلیل مفهومی حقوق است که نویسنده آن‌را مجموعه‌ای از نظرات هوهفیلدی( hohfeldian) می‌داند که در دعاوی میان افراد سلطه را به ذی‌حق واگذار می‌کند.
دومین فرض این مقاله نظریه نویسنده در مورد مبانی اخلاق است که آن‌ها را مبانی عملی و دو وجهی از نظر اجتماعی می‌داند. این مقاله با در نظر گرفتن این فرضیات به تحلیل دو حق بین‌المللی می‌پردازد. اول، حق داشتن دین یا پذیرفتن یک دین و یا یک اعتقاد خاص از روی میل و رغبت و دوم، حق بین‌المللی اظهار دین از طریق عبادت، مراعات، رعایت و یا تعلیم آن. هر دوی این حق از جمله آزادی‌هایی هستند از دولت انتظار می‌رود به‌صورت غیرمداخله‌گرایانه در حفظ آن‌ها بکوشد و یا از انقراض آن جلوگیری کند. این مقاله در ادامه به‌بررسی مبانی اخلاقی این دو حق و یا به‌عبارتی بررسی مهم‌ترین استدلال‌های اخلاقی در مورد به‌رسمیت شناختن و حفظ این دو حق مذهبی در نظام حقوق بین‌المللی می‌پردازد و این نظریه را مطرح می‌کند که مبانی نظری این حقوق مشابه یکدیگر هستند و با بعضی از اهداف نظام بین‌المللی من جمله ارتقای صلح بین‌المللی نیز هم‌خوانی دارند. در این مقاله این مسئله نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد که چگونه حق جنجالی تغییر دین و یا ترغیب دیگران به تغییر دین با این دو حق یعنی حق داشتن و یا پذیرفتن یک دین و یا ابراز آن هم‌خوانی دارد. در این مقاله استدلال‌های عده زیادی که که این حقوق را انکار می‌کنند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نویسنده استدلال می‌کند که اگر برداشت صحیحی از این حقوق وجود داشته باشد از نظر اخلاقی کاملا توجیه پذیرند. در پایان این مقاله مجددا به بررسی این سوال می‌پردازد که آیا حق داشتن یا پذیرفتن یک دین خاص هم‌چنین حق اظهار آن باعث تهدید صلح جهانی و یا افزایش آن می‌شود و در جواب این سوال استدلال می‌کند که اگرچه این حقوق تا حدی این صلح را به خطر می‌اندازند اما اگر همگان به این حقوق احترام بگذارند در نهایت باعث حفظ و افزایش صلح در داخل کشورها و صلح بین‌المللی خواهد شد. به‌عنوان نتیجه‌گیری این مقاله دو رابطه مهم بین حقوق مذهبی و صلح بین‌المللی را مورد اشاره قرار می‌دهد و این گونه استدلال می‌کند که این دو حق به صلح منجر خواهد شد به شرط آنکه همگان این حقوق را مورد احترام قرار دهند و این واقعیت یکی از دلایل و مبانی اخلاقی این حقوق در نظام بین‌المللی‌است.

عنوان مقاله [English]

Religious Human Rights and Peace Interrelationship between Human Rights and Peace

نویسنده [English]

  • Carl Wellman

Professor of Philosophy Department, Washington University

چکیده [English]

This paper assumes the author’s conceptual analysis of rights as complexes of Hohfeldian positions that confer dominion on the right-holder in face of one or more second parties and his theory of moral reasons as essentially social dual-aspect practical reasons, both explained in previously published books. It analyses the international human right to have or adopt a religion or belief of one’s choice and the international human right to manifest one’s religion or belief in worship, observance, practice and teaching as liberties of individual human beings protected by duties of non-interference and immunities from extinction holding against State Parties. It then identifies their moral grounds, the most important moral justifications for recognizing and maintaining these religious human rights in international law. It suggests that these are analogous moral religious human rights and some of the morally proper purposes of international law, including the promotion of international peace. It explains how the problematic human rights to change one’s religion or belief and to proselytize one’s religion or belief can be derived from the more basic human rights to have or adopt a religion or belief and to manifest one’s religion or belief respectively. It examines the reasons that many deny these rights and argues that, correctly interpreted, they are morally justified. Finally it reexamines the question as to whether the human rights to have or adopt a religion or belief and to manifest one’s religion or belief do more to threaten or to promote peace. It argues that although these human rights threaten peace to a limited extent, on balance they would, if universally respected, protect and enhance both internal and international peace even more. It concludes that there are two important relations between these religious human rights and peace. Both would be conducive to peace were they universally respected. And this fact is one of the moral grounds of these human rights in international law.

1) this article hasn't any reference 
CAPTCHA Image