نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه درحوزه مطالعات اسلامی

چکیده

همچنانی که تحقیقات جدید در زمینه انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی تحت عنوان (روابط نژادی)  و (پذیرش فرهنگ‌های مختلف) تایید می‌کند، جوامع بشری از پیش تعیین شده نیستند بلکه به خاطر اختلافاتات بین افراد و از طریق یک سلسله ارتباطات اجتماعی، چه درسطح جهان و چه در یک منطقه محدود تشکیل می‌شوند. در بریتانیا برای مثال بعد ازمسئله سلمان رشدی یک هویت سیاسی- اسلامی ایجاد شد و رشد قابل توجه ای نمود. مبنای تشگیل این هویت اسلامی با اکثر اجتماعات دیگر که زیربنایی نژادی و قومیتی دارند متفاوت است.
این هویت اسلامی با وجود اینکه در جامعه بریتانیا یک هویت غالب محسوب نمی شود ولی از یک خودآگاهی ویژه ای برخورداراست بطوریکه به تازگی از طریق توصیف متقاوت مسایل در فضای عمومی عرض اندام نموده و بر تصمیات بزرگ سیاسی تاثیرگذار بوده‌است. اما این هویت در پایان راه نیست و در فضای خصوصی، اجتماعی و محلی و هم‌چنین در زندگی روزمره در حال رشد و تکامل است و دقیقا به همین دلیل گاهی اوقات با موقعیت‌ها و نقشهای دیگری که افراد و گروه‌ها در جامعه دارند در تضاد است. بیش‌ازهرجای دیگر این اصطکاک و کشمکش در عزم زنان مسلمان برای مجزا دانستن فرهنگ از دین به‌منظور به‌دست آوردن حقوق مضاعف مشهود است. به‌عبارت دیگر نتیجه این جنبه سیاسی دادن به هویت اسلامی، تثبیت حقوق زنان از درون بطن جامعه ی اسلامی است.
این مقاله پیچیدگی‌های هویت اسلامی – بریتانیایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به فرصتهایی که این هویت در اختیارزنان مسلمان بریتانیایی برای کسب حقوق‌شان از دولت،جامعه و خانواده می‌دهد می‌پردازد. با پذیرش تاثیر متقابل دین، جنسیت و قومیت در زندگی روزمره زنان مسلمان بریتانیایی می‌توان متوجه شد که چگونه مفاهیمی مانند (خود) و (هویت) به حقوق معنای جدیدی بخشیده‌است و ضمینه ای شده است برای زنان مسلمان در بریتانیا تا به‌ کسب حقوق خود بپردازند. این سکوی جدید اسلامی قابلیت تغییر سیاست دولت و برداشتهای سنتی از حقوق زنان در یک کشور سکولار را دارد. این مقاله به‌منظور ارزیابی این نظریات ابتدا به بررسی شکل گیری این هویت اسلامی – سیاسی در بریتانیا می‌پردازد، سپس نشان خواهد داد که چگونه این هویت جدید  ابزاری در اختیار زنان مسلمان قرارداده، تا مفاهیم فعلی حقوق، جنسیت و قومیت را به‌چالش بکشند. در بخش سوم، این مقاله با بررسی بعضی از حقوق از یک سو و گفتمان اسلامی در بریتانیا از سوی دیگر نشان خواهد داد که چگونه زنان مسلمان در حال تغییر و تبیین مفاهیم حقوق هستند. مهم‌ترین نتیجه این مقاله این است که اگرچه زنان مسلمان یک گروه همگون نیستند، اما شکل‌گیری یک هویت روشن اسلامی در محیط‌های عمومی و خصوصی به زنان مسلمان توانایی تبیین و به دست‌آوردن حقوق را به شیوه‌ای کاملا جدید داده است.

عنوان مقاله [English]

British Muslim Women: Islamic Identity and Strategies for Acquiring Rights in the UK

نویسنده [English]

 • Katherine Brown

Lecturer in Islamic Studies

چکیده [English]

As recent anthropological and sociological research conducted under the rubric of “multiculturalism” and “race relations” confirms, communities are not pre-given but imagined, constructed by forging across differences (and not subsuming them) through extroverted webs of global and local connections. In the United Kingdom, since the Salman Rushdie Affair there has been a notable development of an emerging Islamic political identity, one that challenges constructions of identity and community based on race and ethnicity. This new “Islamic” identity is at once residual and self-conscious; it is newly articulated in the public space with new symbols and narratives impacting on wider policy decisions. Furthermore, it is contingent, negotiated within the private spheres of social/local spaces as well as global contexts of everyday lives. As a result at times this “Islamic” identity is in conflict and tension with other positions held by groups and individuals. This tension is perhaps most visible in the determination of Muslim women (and others) to separate culture from religion in order to acquire rights. In other words, a consequence of this politicisation of Islamic and Muslim identities is the assertion of women’s rights from within an Islamic context.
This paper considers the complexities of the British Muslim-Islamic identity and the positions it offers to British Muslim women to acquire rights from the State, the community and the family. By recognising the interplay of religion, gender and ethnicity in the every-day lives of British Muslim women, it is possible to reveal how notions of self-hood and identity have re-constructed rights and provided Muslim women in the UK with a platform from which to attain rights. This new “Islamic” platform has potential to transform British government policy and orthodox constructions of women’s rights in a secular State. In order to assess these insights, first this paper will examine the formation of this politicised Islamic identity in the UK. Second it will show how this new identity has provided Muslim women with tools to challenge current perceptions of rights, gender and ethnicity. Third it will look at specific rights and through examining the “Islamic” discourse in the UK it will show how Muslim women are negotiating and transforming the understanding of rights. The main conclusion of this paper is that although Muslim women are not a homogenous group, the formation of an articulated “Islamic” identity in the public and private spheres enables Muslim women to negotiate and acquire rights in new and transformative ways.

 1. AHMAD, Fauzia. "Modern Traditions? British Muslim Women and Academic Achievement." Gender and Education 13, no. 2 (2001): 137-152.
 2. AHMAD, Fauzia, Tariq MADOOD, and Stephen LISSENBURGH. South Asian Women and Employment in Britain: The Interaction of Gender and Ethnicity. London: Policy Studies Institute, 2003.
 3. ARBERRY, A.J. The Koran Interpreted. Oxford: Oxford University Press, 1998.
 4. ARSHAD, Raffia. "Interview with Raffia Arshad, Coordinator of the Muslimah Graduate Society, on Tuesday 16th March 2004." edited by Katherine BROWN. Coventry/ Southampton, 2004.
 5. BACK, L. New Ethnicities and Urban Culture: Racisms and Multi-culture in Young Lives. London: UCL Press, 1996.
 6. BAUMANN, G. Contesting Culture: Discourses of Identity in Multi-Ethnic London. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 7. BBC NEWS Online. UK Muslims Condemn Honour Killings BBC, 30/09/2003 2003 [cited 29/07/2004 2004]. Available from http://news.bbc.co.uk/2/hi/ uk_news /england/london/3150142.stm.
 8. "Begum v. Denbigh High School Governors." In EWHC 1389 (Admin), 2004.
 9. BHOPAL, K. "How gender and Ethnicity intersect: the significance of education, employment and marital status." Sociological Research Online 3, no. 1-16 (1998).
 10. BRAH, Avtar. "'Race' and 'Culture' in the Gendering of Labour Markets: Young South Asian Muslim Women and the British Labour Market." London: Women Living Under Muslim Laws (WLUML), 2001.
 11. CARTER, John, and Trevor JONES. "Community, Ethnicity and Class among South Asians in Britain." In Oxford University Papers on India: Aspects of the South Asian Diaspora, edited by Steven VERTOVEC, 169-198. Oxford: Oxford University Press, 1991.
 12. CASCIANI, Dominic. BBC News: Q and A: Muslim School Uniform 2004 [cited 17/07/04. Available from www.news.bbc.co.uk.
 13. CLEGG, Michelle. "Ethnic Minority Women in the UK." London: Department of Trade and Industry, Women and Equality Unit, 2003.
 14. CLIFFORD, J. Routes: Travel and Translation in the late Twentieth Century. Cambridge: Harvard University Press, 1997.
 15. COMMISSION OF RACIAL EQUALITY. Stereotyping and Racism: Finds from the Second Attitude Survey. London: COMMISSION OF RACIAL EQUALITY, 1998.
 16. DALE, Angela, E FIELDHOUSE, Nusrat SHAHEEN, and Virinder KALRA. "The Labour Market Prospects for Pakistani and Bangladeshi Women." Work, Employment and Society 16, no. 1 (2002): 5-25.
 17. DWYER, Claire. "Contradictions of Community: Questions of Identity for Young British Muslim Women." Environment and Planning A 31 (1999): 53-68.
 18. ———. "Negotiating Diasporic Identities: Young British South Asian Muslim Women." Women Studies International Forum 23, no. 4 (2000): 475-486.
 19. ———. "Veiled Meanings: Young British Muslim Women and the Negotiation of Differences." Gender, Place and Culture 6, no. 1 (1999): 5-26.
 20. FAQIR, F. "Intrafamily femicide in defence of honour: the case of Jordan." Third World Quarterly 22, no. 1 (2001): 65-82.
 21. GIDDENS, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991.
 22. GILROY, P. Small Acts. London: Serpent's Tail, 1993.
 23. HELPLINE, MUSLIM WOMEN'S. "Interview with the Coordinator of the Muslim Women's Help Line, UK." London, Southampton, 2004.
 24. HOME OFFICE. "Safety and Justice: The Governments Proposals on Domestic Violence." London: Home Office, 2003.
 25. HOME OFFICE SECRETARY. "Changes to Immigration Rules." In HOME OFFICE NEWS RELEASE. London: Home Office, 1997.
 26. HOPKINS, Nick, and Vered KAHANI-HOPKINS. "The antecedents of identification: a rhetorical analysis of British Muslim Activists' constructions of community and identity." British Journal of Social Psychology 43 (2004): 41-57.
 27. IQBAL, Sajid. "ALi G in the House." The Revival, April 2002 2002, 6-7.
 28. ———. "Interview with Sajid Iqbal, the editor of "The Revival - Voice of the Muslim Youth"." Manchester/Southampton, 2004.
 29. ISMAIL, Salwa. "Being Muslim: Islam, Islamism and Identity Politics." Government and Opposition (2004): 614-631.
 30. KAKAKHEL, Niaz A. "Honour Killings: Islamic and Human Rights Perspectives." Northern Ireland Legal Quarterly 55, no. 1 (2004): 78-89.
 31. KEPEL, G. Allah in the West: Islamic Movements in America and Europe. Translated by S. MILNER. London: Polity Press, 1997.
 32. KEWLEY, Ada. "Double Jeopardy: Race and Domestic Violence." In Ethnic Minorities, their Families and the Law, edited by John MURPHY, 129-143. Oxford: Hart Publishing, 2000.
 33. LEWIS, Philip. Islamic Britain: religion, politics and identity among British Muslims. London: I.B. Tauris, 1994.
 34. LONGMAN, C. "Empowering and engendering religion. A critical perspective on Ethnographic holism." Social Anthropology 10, no. 2 (2002): 239-248.
 35. MAJID, Romana, and Sabbia HANIF. "Language, Power and Honour: Using Murder to Demonise Muslims." London: Islamic Human Rights Commission, 2003.
 36. MASSEY, D. "A global sense of place." In Space, Place and Gender, edited by D MASSEY, 146-156. Cambridge: Polity Press, 1994.
 37. MERALI, A. "Interview with Arzu Merali of the Islamic Human Rights Commission." London, 2004.
 38. MERNISSI, Fatima. Women's Rebellion and Islamic Memory. London: Zed Books, 1996.
 39. MIRRLEES-BLACK, Catriona. "Findings from a new British Crime Survey self-completion questionnaire." London: Home Office, 1999.
 40. MODOOD, T. "British Muslims and the Rushdie Affair." In 'Race', Culture and Difference, edited by J. DONALD and Ali RATTANSI, 260-277. London: Sage, 1992.
 41. MUSLIM COUNCIL OF BRITAIN. Honour Killing: A crime against Islam Muslim Council of Britain, 2004 [cited 30/07/04. Available from www.mcb.org.uk/honour_killings.pdf.
 42. MUSLIM WOMEN'S HELPLINE. "Telephone Interview with the Coordinator of the Muslim Women's Helpline." London/Southampton, 2004.
 43. NIELSEN, J. Muslims in Western Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1992.
 44. PAREKH, B. "The Future of Multi-Ethnic Britain, The Parekh Report." London: The Runnymede Trust, 2000.
 45. QURESHI, Mamooda. "Interview with Mamooda Qureshi,
 46. former Sister in Charge of the Young Muslim Sisters, on the 17th February 2004." edited by Katherine BROWN. Birmingham/Southampton, 2004.
 47. RANGER, T. "Introduction." In Culture, Identity and Politics: Ethnic Minorities in Britain, edited by T RANGER, Y SAMAD and O STUART, 1-25. Aldershot: Avebury Press, 1996.
 48. SALEEM, Tahmina. "Interview with Tahmina Saleem, Chair of the Islamic Society of Britain's Women's Participation Advisory Group." edited by Katherine BROWN. London/Southampton, 2004.
 49. SIDDIQUI, Kalim Dr. "The Muslim Parliament: Political innovation and Adaptation." Paper presented at the Inaugural Meeting of the Muslim Parliament of Great Britain, 04/01/1992 1992.
 50. SOUTHALL BLACK SISTERS. Domestic Violence and Asian Women. London: Southall Black Sisters, 1994.
 51.  Executive Summary of Proposed Amendments to Domestic Violence, Crime and Victims Bill 2003 – Report Stage, 4th, 9th and 11th March 2004, House of Lords Women's Aid, 2003 [cited 20/07/2004 2004]. Available from http://www.womensaid.org.uk/policy&consultations/DVBill/SBS_exec_summary_amendments_DVBill.pdf.
 52. VERSI, Ahmed. "Telephone Interview with Ahmed Versi, Editor of "Muslim News"." London/Southampton, 2004.
 53. WADUD, Amina. Qur'an and Woman: Re-reading the Sacred Text from a Woman's Perspective. Oxford: Oxford University Press, 1999.
 54. WERBNER, Pnina. "Veiled Interventions in Pure Space: honour, shame and embodied struggles among Muslims in Britain and France." Paper presented at the conference on "The constructions of Minority Identities in Britain and France, Bristol University 2004.
 55. WHITE, Vivian, Stephan SCOTT, Andrew BELL, and Mike ROBINSON. "Covering Up." In Panorama. UK: BBC, 2004.
CAPTCHA Image