نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

چکیده

از اوایل دهة 1980 میلادی، سازمان کنفرانس اسلامی (سازمان) در صدد برآمد تا با تصویب اعلامیة حقوق بشر در اسلام (اعلامیة قاهره)، گفتمان حقوق بشری خاص خود را در توازی با نظام بین المللی حقوق بشر ایجاد کند. با تصویب اعلامیة قاهره در سال 1990، جدال میان دولت‌های غربی و کشورهای اسلامی بر سر تعارض مفاد آن با معیارهای حقوق بشر آغاز شد. اما در برنامة اقدام 2005 از گفتمان توازی کارکردی دست کشید و زمینه را برای بازنگری در اعلامیة قاهره فراهم کرد و در 28 نوامبر 2020 «اعلامیة حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی (اعلامیة جدید)» به تصویب رسید.
این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی رویکرد کلی و ویژگیهای خاص فرایند بازنگری و تصویب اعلامیة جدید را بررسی می کند و نتیجه می‌گیرد که از نظر سیاسی، تدوین کنندگان اعلامیة جدید به «دستاوردی شگرف» دست یافته و ادبیات حقوق بشری سازمان را با گفتمان بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ کرده اند. اما صلاحیت و توانایی علمی برای انطباق معیارهای حقوق بشر با تعالیم و ارزشهای اسلامی را فاقد بوده و در مواردی با رونویسی از روی اسناد بین المللی حقوق بشر، اعتبار علمی خود را مخدوش ساختهاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

FROM SEPARATION TO RE-ENGAGEMENT: The OIC REVISED DECLARATION ON HUMAN RIGHTS

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Mozaffari

The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities(SAMT)

چکیده [English]

Since the adoption of the Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) in 1990, there was an ongoing debate between Western and Muslim states regarding the compatibility of its provisions with human rights standards. The adoption of Ten-Year Program of Action in 2005 was a turning point in the OIC human rights agenda. The establishment of the Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) paved the way for the revision of the CDHRI in 2020 and it was described as a monumental success.
This article shall review the in which the OIC has re-engaged to human rights after 30 years of controversies with a descriptive and analytical method. First, we will study the general framework of the revised Declaration and the challenges of the adoption process, and then we will evaluate the changes made in its content by comparing the two declarations. The paper concludes that the revised declaration may bring OIC human rights rhetoric in alignment with UN human rights language, nevertheless, the IPHRC failed to carry out its mandated task in bringing human rights standards in harmony with Islamic teachings and values, especially where it simply copied and pasted the text of international human rights instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization of Islamic Cooperation"
  • "Human Rights"
  • "Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI)"
  • "Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC)"’ " Cairo Declaration of the Organization of Islamic Cooperation on Human Rights (CDOHR)"
Henning Strodthoff
Dear Mohammad Hossein Mozaffari
I would like to learn more about the revision of the CDHRI. I'm especially interested in differences to the UN declaration on human rights.
It would be very helpful to read the full article and / or to know where to find it.

With regards
Henning Strodthoff, Germany
CAPTCHA Image