نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته‌ها نشان می‌دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به‌عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی‌دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت‌اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می‌شوند. نتیجه نشان می‌دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می‌کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به‌عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش‌های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات‌های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت‌های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به‌عنوان متهم، است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Protection of Women from Domestic Violence

نویسنده [English]

  • Samaneh Rahmatifar

Assistant Prof, Department of Law, Faculty of Humanities Science, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

This research is focused on legal ways of elimination of domestic violence against women; Ways which are practical and applicable in the legal system of Iran without conflicting with cultural and social circumstances. It takes place in the family privacy and perpetrator is a family member which is in intimate relationship with victim. Therefore most of anti-crime monitoring bodies (such as police), sanctions (such as imprisonment and diya), and traditional legal evidence (such as witness and document) became useless and inapplicable. Methodology of present study is descriptive-analytical; in this way foreign Acts are described by substantive classification. This approach emphasizes on the Acts of the Islamic countries. By the comparative study gaps of the legal system of Iran are analogized and solutions to fill them are suggested. Results prove that domestic violence against women is a matter of public sphere and fighting against it requires political intention and legal creativity. There are many ways to support women in domestic violence cases, such as allocation enough budget, participation of civil society organizations, recognition and criminalization all kind of domestic violence, immediate reaction to reports, ratification supportive creative orders, compensation all damages to the women and put the burden of proof on the accused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence against Women
  • Family
  • WHO
  • Protection Order
  • Proof
  • Privacy

کتاب­نامه

الف- کتب و مقالات

1- فارسی:

تاج‌مزینانی، علی‌اکبر، و مهدیه حامد. «بررسی تحولات فرهنگ جنیست در کتب درسی (مطالعه تطبیقی پیرامون کتاب‌های درسی اول ابتدایی 1357، 1362، 1382).» فصلنامه علمی علوم اجتماعی 21، شماره 64 (بهار 1393): 73-104.
صادقی فسایی، سهیلا، و آتنا کامل قالیباف. «فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن.» فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات 8، شماره 26 (بهار 1391): 77-106.
صادقیان لمراسکی، محدثه؛کیومرث کلانتری، و ایرج گلدوزیان. «قتل در فراش؛ مهدورالدم دانستن زانی و زانیه، مصداق بارز خشونت خانگی با نگرشی بر فقه و اخلاق.» نشریه پژوهش‌های اخلاقی 9، شماره 4  (تابستان 1398): 159-176.
غلامی، حسین، و مهری برزگر. «پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی برمبنای آن.» دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 14 (پاییز و زمستان 1396): 3-38.
کاتوزیان، ناصر. دوره حقوق مدنی، خانواده، ازدواج و طلاق، روابط زن و شوهر. چاپ 8. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388.

2- لاتین:

Dahlberg, Linda L. and Krug, Etienne G. “Violence - a Global Public Health Problem.” in WHO. World Report on Violence and Health. Edited by Etienne G. Krug, James Mercy, Linda L. Dahlberg, and Anthony Zwi. Geneva: WHO Publication, 2002, 1-21.
Deutscher Bundestag, “Bürgerliches Gesetzbuch”, Bundesgesetzblatt, Part I, no. 2 (2002-01-08): 42-341.
Jewkes, Rachel K.; Kristin Dunkle; Mzikazi Nduna and Nwabisa Jama-Shai. “Intimate Partner Violence, Relationship Power Inequity, and Incidence of HIV Infection in Young Women in South Africa: A Cohort Study.” The Lancet 376 (July 2010): 41-48.
Klugman, Jeni, Lucia Hanmer; Sarah Twigg; Tazeen Hasan; Jennifer McCleary-Sills and Julieth Santamaria. Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity. Washington DC: World Bank Publications, 2014.
L'Assemblée nationale et le Sénat, “Relative aux Violences Faites Spécifiquement aux Femmes, aux Violences au Sein des Couples et aux Incidences de Ces Dernières Sur les Enfants”, Journal Officiel de la République Française, loi no 2010-769 (2010).
Mary Ellsberg, and Lori Heise. Researching Violence against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists. Washington DC: WHO Publication, 2005.
Pinheiro, Paulo Sergio. World Report on Violence against Children. NewYork: UN Publication, 2006.
Rastogi, Mudita, and Paul Therly. “Dowry and Its Link to Violence against Women in India: Feminist Psychological Perspectives.” Trauma, Violence & Abuse 7, no. 1 (February 2006): 66-77.
Shanko  Yirga, Wondimu; M. Wolday; Nega Assefa and Arja R. Aro. “Domestic Violence against Women in Kersa, Oromia region, eastern Ethiopia.” Eastern Mediterranean Health Journal 19, no. 1 (March 2013): 18-23.
UNHCHR. Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (femicide/feminicide). NewYork: UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2014.
WHO. Gender and COVID-19: Advocacy brief, Geneva: WHO Publication, 2020.
WHO. Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women. Geneva: WHO, 2005.

ب- اسناد

1- فارسی:

جمهوری اسلامی افغانستان، قانون منع خشونت علیه زن (۱۳۸۸).
سازمان بهزیستی، دستورالعمل اجرایی خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 (1388).
شورای عالی انقلاب فرهنگی، راهبردها و راهکارهای ارتقای فعالیت‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (1384).
شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان (1386).
شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (1383).
مجلس شورای اسلامی (1392)، قانون آیین دادرسی کیفری.
مجلس شورای اسلامی، قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (1387).
مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت خانواده (1392).
مجلس شورای اسلامی، قانون مجازات اسلامی (1392).
مجلس شورای ملی، قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید (1337).
مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون کار (1369).
هیئت ‌وزیران، آیین‌نامه ارائه خدمات فوریت‌های اجتماعی (1392).
الجمهوریة اللبنانیه، حمایة النساء و سائر أفراد الأسرة من العنف الأسری (2014).

2- لاتین:

Bangladesh, an Act to prohibit the taking or giving of dowry in marriages (1980).
Bangladesh, Acid Control Act (2002).
Bosnia and Herzegovina, the Law on the Protection against Domestic Violence (2005).
Cambodia, Law on the Prevention of Domestic Violence and the Protection of Victims (2005).
Council of Europe, Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (2011).
Ghana, Domestic Violence Act (2007).
India, Protection of Women from Domestic Violence Act (2005).
Indonesia, Act of Elimination of Violence in Household (2004).
Japan, Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims (2001).
Malaysia, Domestic Violence Act (1994).
Nepal, Domestic Violence (Offence and Punishment) (2009).
Poland, Law on preventing domestic violence (2005).
Turkey, Law to Protect Family and Prevent Violence Against Women (2012).
UN, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).
UN, Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993).

پ- وبسایت­ها

UN, “What Is Domestic Abuse?”, 2020/11/28, https://www.un.org/en/ coronavirus/what-is-domestic-abuse.
«خون‌بس ضد حقوق بشر است و ثبت ملی نمی‌شود»، 7/5/1399،https: //www.isna.ir/news/91070402447.
 
CAPTCHA Image