نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

با وجود مزایای مختلفِ هوش مصنوعی در زندگی روزمره بشر، جهان شاهد آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن در حوزه‌های متعدد از جمله امنیت شغلیِ قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه به دلیل خودکار نمودن برخی از مشاغل بوده است. موضوعی که می‌تواند نقض یکی از حقوق بنیادین بشری، یعنی حقِ کار را با خود به همراه داشته باشد. اما طبق منشور بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها نه تنها وظیفه دارند، حقوق بنیادین بشری را اجرا و تأمین نمایند، بلکه باید از ایجاد هر گونه مانع در فرایند بهره مندی از این حق خودداری کنند. لذا پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از توسل به هوش مصنوعی و حق بنیادین بر کار و داشتن امنیت شغلی چه باید کرد؟ آنچه مسلّم است رویه موجود توان پاسخگویی به این مشکل را ندارد و دولت‌‌ها و البته شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی با توجه به لزوم پایبندی‌شان به اصول بنیادین حقوق بشر،مکلف به اصلاح شیوه موجود و برقراری تعادل میان منافع متضاد هستند. این امر در سطح ملی و بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Artificial Intelligence and Challenges ahead on the base of International Human Rights; with the Emphasis on Right to Work

نویسندگان [English]

  • anahita seifi 1
  • najmeh razmkhah 2

1 assistant professor

2 assistant professor

چکیده [English]

Despite the various benefits of Artificial Intelligence in human life, the world has witnessed the adverse effects of resorting to it, in various areas, include the breach of right to work and work security of poor and vulnerable people, due to automate some jobs. This situation can lead to breach of the right to work, as a fundamental human rights. But according to the International Charter of Human Rights, governments not only have a duty to enforce and ensure the fundamental human rights, but also must refrain to obstruct the process of exercising theses rights. Therefore the main question is about the solution which can be find to resolve the conflict between, the benefits of Artificial Intelligence on one hand and the right to work and job security, on the other hand. It is obvious that the current procedure could not resolve this problem. In this situation governments and private companies which are active in artificial intelligence, on the base of their human right obligations, must reform existing process to create the balance between the conflicting benefits, this matter should be recognized in national and international communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Human Rights
  • Ethics
  • European Union
  • UNESCO
CAPTCHA Image