نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

2 دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل

چکیده

آیا دولت غیرزیاندیده از نقض، امکان استناد به مسوولیت دولت متخلف را دارد؟ این پرسشی است که سال‌ها پیش از تصویب نهایی طرح مسوولیت دولت‌ها در سال 2001 مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و در نهایت در صورت‌بندی ماده 48 طرح مسوولیت متجلی شد. بر همین مبنا، دولت گامبیا بر اساس نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات ژنوسید مصوب 1948 دعوایی را علیه دولت میانمار به همراه درخواست صدور دستور موقت در 11 نوامبر 2019 در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه نمود. دیوان نیز در تاریخ 23 ژانویه 2021 قرار دستور موقت خود را در دعوای گامبیا علیه میانمار صادر نمود. این تصمیم حاوی نکات قابل توجهی است، از جمله این که ماهیت حقوق مورد ادعا چه تأثیری در داشتن سمت در دعوا و آستانه احراز شروط لازم برای صدور دستور موقت دارد. در این نوشتار، در پرتو رویه دیوان و آموزه‌های دکترین به بررسی این دو پیامد مهم در پرتو تأثیر ماهیت حقوق مورد ادعا در دادرسی‌ها نزد دیوان به طور کلی و دستور موقت به طور خاص می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Nature of the Rule Prohibiting Genocide in Issuing Provisional Measures: The Lessons of the Gambia against Myanmar Case

نویسندگان [English]

  • Abdollah Abedini 1
  • Bahman Bahri Khiyavi 2

1 Faculty Member of the Institution for Research and Development in the Humanities (SAMT)

2 Ph. D of International Law

چکیده [English]

Can a State that has not been injured by the violation of a rule invoke the responsibility of the responsible state? This is a question that was discussed years before the final approval of the Draft of State Responsibility in 2001 and was eventually reflected in the wording of Article 48 of the Draft. Accordingly, the Gambia instituted proceedings against Myanmar in violation of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide with a request for provisional measures on 11 November 2019 at the International Court of Justice. On 23 January 2021, the Court issued the provisional measures. This decision contains significant aspects, including the effect of the nature of the asserted rights on jus standi in the litigation and the threshold for qualifying for provisional measures. In this paper, with regard to the Court's case law and doctrine, we examine these two important consequences in the light of the impact of the nature of the rights claimed in the proceedings before the Court in general and the provisional measures in particular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "International Court of Justice "
  • "State other than the injured State "
  • "Genocide Convention"
  • "Provisional Measures"
  • "Determination Threshold"
CAPTCHA Image