نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی، دانشگاه حضرت معصومه(س).

چکیده

در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبة سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه‌های فقهی- حقوقی دربارۀ لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد.
نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه‌های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعة ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می‌توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همۀ مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Reasons for the Non-Stipulation of the Constitution on the Condition of Gender in the Authority of High Ranking Political Officials

نویسنده [English]

 • fatemeh faghihi

Assistant Professor of Public Law, Masoumeh University

چکیده [English]

This article seeks to analyze the principles of constitution review in the constitution stipulating gender leadership. Despite the prevailing view in the tradition Sex for leadership, as the highest political office, but none of the principles of the constitution refers to this. Silence constitution on the grounds that the conditions necessary for leadership means to be unnecessary of gender for this position. Although this issue is still in the fields of culture and society does not provide executive. Theoretically and legally, there is no limit to the enterprises led by women and constitution has enough capacity to fill all of the women's political authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gender
 • Political Officials
 • Constitution
 • Women Enterprise
 1. الف- فارسی

  1. نهج البلاغه (1389)، ترجمه و توضیح علی اکبر مظاهری ، نشر جمال.
  2. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (1382)، تحف العقول عن آل الرسول، ترجمه صادق حسن زاده، قم: آل علی.
  3. ارسطا، محمدجواد (1389)، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، قم: بوستان کتاب.
  4. امینی، عبدلله و علی خنیفرزاده (1387)، «رویکردهای جدید فقه شیعه در حوزه زنان»،  ماهنامة پیام زن، ش201.
  5. ایزدهی، سیدسجاد (1390)، «تصدی گری زنان در عرصة سیاسی-اجتماعی»، مجموعه مقالات سومین نشست اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده، صص88-105.
  6. بهشتی، محمد حسین (1390)، مبانی نظری قانون اساسی، چاپ چهارم، تهران: بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های آیت الله دکتر شهید بهشتی.
  7. جوادی آملی، عبدلله (1393)، زن در آئینه جلال و جمال، تحقیق و تنظیم محمود لطیفی، چاپ 25، قم: نشر اسراء.
  8. طباطبایی، محمد حسین (1364)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمدرضا صالحی کرمانی، جلد4 و 8، تهران: بنیاد فکری و علمی علامه طباطبایی.
  9. علاسوند، فریبا (1390)، زن در اسلام، جلد2، قم: نشر هاجر.
  10. مطهری، مرتضی (1389)، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ اول، قم: آل طه.
  11. مهرپور، حسین (1378)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر.
  12. ورعی، سید جواد (1385)، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.

  ب- عربی

  1. بجنوردی، سیدمحمد (2004)، «تجدید الجتهاد: فقه المرأه نموذجا»،  فصلنامه المنطق الجدید، ش7.
  2. حرعاملی، محمدبن حسن (1416)، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد27، قم: موسسه آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث.
  3. فیاض، محمداسحاق (1428)، نموذج لمجموعه أسئله حول موقع المرأه فی النظام السیاسی الاسلامی، چاپ سوم، نجف: بی نا.
  4. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368،

   

  پ- سایت اینترنتی

  http://www.majlesekhobregan.ir/fa/MashroheMozakerat.htm.1395/7/20

CAPTCHA Image