نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می‌شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می‌شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می‌گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته‌اند که یکی از آن‌ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق‌هایی هستند که برای بشر از آن ‌رو که بشر است ثابت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Logical Relation of Human Rights and Religion

نویسنده [English]

 • Mohammad Hossein Talebi

Associate Professor of Philosophy of Law, Research Institute of Religious Schools and University

چکیده [English]

Before establishing any kind of rights for human being, the man should be first known. The best approach to know human being is to utilize the knowledge and teachings that God has given us as the Creator of man. He knows better than anyone else the man whom He has created. This article tries to show that the Man who has (human) rights is not that human being as we are used to know him by popular experimental view, but is an existent that is constantly moving on the path of absolute perfection with the aim of achieving the status of the perfect man. To prove this, at this writing, first the concept of right has been studied with an epistemological and ontological look, and look then the concepts of human and religion will be considered.and investigated. Finally, different kinds of the rights of  right owners, which one of these rights is human rights, are discussed. Human rights are those rights that belong to every individual because he/she is a human being. 
-free framework, which has constituted the basis of mainstream conceptions of Universal Declaration of Human Rights. Criticizing the deontological view, this article defends the teleological approach toward the universality of human rights, based on contemporary philosophical hermeneutics specially Paul Ricoeur’s outlook. I argue that this approach can provide the philosophical requirements for interaction between the universality of human rights on one hand and the cultural and local contents of various societies on the other hand and offers a “thick” conception of human rights principles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Right
 • human rights
 • Kinds of Rights
 • Right Owners
 • Fundamental Rights
 1. قرآن کریم
 2. سید رضی، نهج البلاغة، با ویرایش سید کاظم محمدی و محمد دشتی، در المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة، قم، نشر امام علی(ع)، 1369.
 3. مصباح، محمّد تقی؛آموزش فلسفه، جلد 1، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1365.

 

 1. Finnis, John; 1980, Natural Law and Natural Rights, Oxford: Clarendon Press.
 2. Hobbes, Thomas; 1957, Leviathan, in M. Oakeshott ed. , Oxford: Basil Blackwell.
 3. Jones, Peter; 1994, Rights, Houndmills: Palgrave.
 4. Kamm, F. M; 2002, "Rights", in J. Coleman and S. Shapiro eds. , The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford: Oxford University Press.
 5. Locke, John; 1960, Two Treatises of Government, P. Laslett ed. , Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Mabbott, J. B; 1958, The State and the Citizen, London: Arrow
 7. MacDonald; 1970, "Natural Rights", in A. I. Melden (Ed. ), Human Rights, Belmont: Wadsworth, MargaretPublishing.
 8. Ogley, Roderick C; 1993, "Rights" in W. Outhwaite and T. Bottomore (Eds. ), The Blackwell Dictionary of Twentieth Century Social Thought, Oxford and Cambridge, Mass.: Blackwell
CAPTCHA Image