نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس مدرسه دینی پالرمو

چکیده

متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده­اند، این را می­دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایدة پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش­های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می­باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی­های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می­باشد. تبادل دوستانه چنین ایده­هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت­هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت­ها در عمیق­تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش­های مختلفی تعریف شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Rights and The Common Good in Catholicism The Criteria of Their Theological Foundation

نویسنده [English]

 • Antonio Parisi

Lecturer at Jurisprudence Palermo

چکیده [English]

Theologians whose attention is devoted to social considerations know that the Christian picture of salvation carries with it an ethical commitment which goes well beyond the bounds of intimism The heart of this picture is the idea of the Kingdom of God as the fulfilment of certain values (peace and justice) and recomposition of a humanity imbued with new brotherhood and communion. The increase of human relationships is an outstanding feature of today's world, whose development is itself fuelled by concomitant technical progress. Fraternal exchange of ideas between peoples is not achieved via such progress, but more deeply in the community of persons, and this demands reciprocal respect for their full spiritual dignity. The concept of the common good is elaborated and formulated in several ways in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Rights
 • Common Good
 • Catholic Point of View
 • Theological Foundation
 1. Books & Articles:

  1. Aquinas, St Thomas (1950). Summa Theologiae, Library of Alexandria.
  2. Bobbio, N. (1997). L'età Dei Diritti, Turin: Einaudi.
  3. Buonuomo, V. (1997).  I Diritti Umani Nelle Relazioni Internazionali, Rome: Pul-Mursia.
  4. Cassese, A. (1988). I Diritti Umani Nel Mondo Contemporaneo, Rome-Bari: Laterza.
  5. Catechism Of The Catholic Church, 1907.
  6. Cozzoli, M. (1996). Chiesa, Vangelo E Società. Natura E Metodo Della Dottrina Sociale Della Chiesa, San Paolo: Cinisello Balsamo.
  7. Guidelines For The Study And Teaching Of The Church's Social Doctrine In The Formation Of Priest (1988).Nos 29-42, Rome: Tipografia Poliglotta Vaticana.
  8. KERBER, W. (2002). Etica Sociale. Verso Una Morale Rinnovata Dei Comportamenti Sociali, San Paolo: Cinisello Balsamo.
  9. Leo XIII, Encyclical Rerum Novarum, 11  
  10. MARITAIN, J. (1995).  La Persona E Il Bene Comune, Brescia: Morcelliana,
  11. MEJÍA, J. (1996). Temi Di Dottrina Sociale Della Chiesa, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
  12. MESSNER, J. (1967).  Etica Social, Politica Y Económica, Madrid: Rialp. 1967
  13. PAPISCA, A. (1993). “Diritti Umani”,In: E. Berti – G. Campanili (Eds), Dizionario Delle Idee Politiche, Rome: Ave, 1993, Pp.189-199;
  14. Paul II, John. (1991) Centesimus Annus.
  15. Second Vatican Council, Pastoral Constitution, Gaudium Et Spes.
  16. Vinciguerra, R. (2003). “L'evanescente Fondamento Dei Diritti Umani”,in: S. Privitera (Ed.), Sul Relativismo Della Cultura Contemporanea, Acireale: Istituto Siciliano Di Bioetica.
  17. Viola, F (2000). Etica E Metaetica Dei Diritti Umani, Turin: Giappichelli.
CAPTCHA Image