نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی پسا دکتری در دانشگاه کنکوردیا، مونترال، کانادا.

چکیده

فشار فزاینده ای از جانب ایالات متحده از طریق سازمان ملل برای اتخاذ تحریم های اقتصادی و سیاسی بر علیه ایران وجود دارد. کانون این تلاشها، مسائلی همچون پیشینهء ‌حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است . هر چند که بی تردید نقص حقوق بشر در ایران رخ می دهد، آنچه محور این مقاله قرار گرفته است، شرایطی است که در آن بحث های حقوق بشر در سطح بین المللی زمینه سازی می شود. این مقاله حاکی از این است که این بحث ها در درون یک گفتمان مسلط رخ می دهد که توسط انگلیس و آمریکا القا می گردد و بنابر این منافع آنها را دنبال می کند. این مقاله به بحث دراین مورد می پردازد که چگونه حقوق خاصی در مقابل حقوق دیگر و به طریقی برجسته می شود که استیلا و قدرت مسلط در حوزهء سیاست و اقتصاد را تقویت نماید. مثال هایی ذکر خواهد شد از اینکه چگونه ابر قدرت اقتصادی وسوء استفادهء آن از حقوق بشر، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی را تضیعف کرده است و از سیاستهای اقتصادی واشنگتن که مورد بازخواست قرار نمی گیرد. مثال دیگری ذکر خواهد شد از اینکه چگونه [بحث] حقوق زنان که فمینیسم لیبرال غربی پیشاهنگ آن بود ، از نو ، برای پیشبرد برنامهء استیلا مورد توجه و بزرگداشت قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran’s International Position and CEDAW

نویسنده [English]

  • Roksana Bahramitsh

Postdoctoral student at Concordia University, Montreal, Canada.

چکیده [English]

Since 1962 Human Right Commission the issue of women’s right has gathered a great deal of attention and as the result three international women conference have been held. The first took place in Mexico 1975 and the last one in Beijing ended with the ratification of Beijing document,. CEDAW has been ratified by many countries of the world including Saudi Arabia. In Iran however, the ratification of the document has become an issue of debate. In spite of the fact that Iran has taken many steps to improve the position of women compared to countries like Saudi Arabia, the fact that Iran has not yet ratified CEDAW this provides ammunition for those who wish to isolate Iran and put Iran under international pressure. There is no doubt that signing the document could not put an end to such pressures but the type of pressure will be far less and its nature will be different. This is because much of the problems that women face in Iran are common to the region and in fact common to women throughout the South. Iran’s isolation will only hurt its international image and give further opportunity to those who benefit from portraying Iran black.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Globalization
  • Feminism
  • Multinationals
- Bahramitsh, Roksana (2005). “The War on Terror and Orientalism Feminism:
- Bahramitsh, Roksana (2005). Liberation from Liberalization: Gender and Globalization in Southeast Asia, London: Zed Books.
- Beneria, Lourdes (2003). Gender, Development and Globalization, London: Routledge.
- Case Studies of Two North American Best Sellers”, The Critique: Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 15, No. 1.
- Couzenshoy (ed.) Foucault: A critical Reader. New York: Basil Blackwell.
- Gramsci, Anthony (1971). Selections from the Prison Notebook, Quinton Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (eds.), New York: International Publishers.
- Kabeer, Naila and Ramya Subrahmanian (eds.) (1999). ‘Introduction’, Institutions, Relations and Outcomes, London: Zed Books.
- Khalideen, R. and N. Khalideen (2003). “Caribbean women in globalization and economic restructuring”, Canadian Women Studies, Vol. XXI / XXII, No. 4/1.
- Parpart, Jane, Shirin M.Rai and Kathleen Staudt (2003). Rethinking Empowerment: Gender and Development in a Global/Local World, London: Routledge.
- Smart, B. (1989). “The Politics of Truth and the Problem of Hegemony”, in David
- World Development Report (1999). Globalization with a Human Face, New York: the United Nation.
CAPTCHA Image