نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه همدرد، دهلی نو، هند.

چکیده

هند خانه تنوع قابل توجهی از ادیان است و چالش بزرگی که این کشور امروز با آن مواجه است، درگیری بین جوامع مختلف مذهبی است. این امر در دهه های اخیر شکل های تهدیدآمیزی به خود گرفته است. وقایع خشونت آمیز میان هندوها و مسلمانان، که در آن اغلب سازمان‌های دولتی نقش اصلی را در هدایت خشونت‌های ضد مسلمانان ایفا می‌کنند، اکنون در برخی از بخش‌های این کشور به شکل بومی درآمده است. این شکل از خشونت جمعی، که عموماً توسط نیروهای دست راستی هندو تحریک می شود، به دنبال تایید مذهبی هستند و همچنین به عنوان یک جنگ صلیبی برای نجات "ملت" هند، که با اصطلاحات هندو توصیف و به تصویر کشیده می شود، برنامه ریزی می شود. خشونت های جمعی و قتل عام مسلمانان در مناطق مختلف کشور منجر به نقض فزاینده حقوق بشر، به ویژه در جوامع به حاشیه رانده شده مانند مسلمانان کشور، که تعداد آنها بیش از 150 میلیون نفر است، شده است. به این موارد، بی توجهی همه جانبه دولت به مسلمانان را نیز می توان اضافه کرد. در پاسخ به این شرایط، سازمان‌های مختلف مسلمان هندی و جنبش‌های اسلامی امروز به دنبال ترویج صلح و گفتگو و همبستگی بین جوامع به ویژه بین مسلمانان هند و جامعه غالب هندو هستند. با این استدلال که این امر نه تنها برای حفاظت از جان مسلمانان و حفظ و ارتقای منافع آنها بسیار مهم است، بلکه مهمتر از آن، این یک وظیفه اسلامی است و برای ترویج کار تبلیغی اسلامی یا تبلیغ در میان هندیان غیر مسلمان ضروری است.  آنچه آنها در واقع بیان می کنند دیدگاه های اسلامی در مورد صلح و همبستگی بین ادیان است. این مقاله به بررسی رویکردی می‌پردازد که یک جنبش بزرگ اسلامی هند به نام جماعت اسلامی هند در ترویج صلح و گفت‌وگوی بین جوامع در زمینه هند اتخاذ کرده است. این بر اساس تحلیل محتوایی از ادبیات جنبش و همچنین مروری بر برخی از تلاش‌های عملی جنبش در این زمینه است.
هند خانه تنوع قابل توجهی از ادیان است و چالش بزرگی که این کشور امروز با آن مواجه است، درگیری بین جوامع مختلف مذهبی است. این امر در دهه های اخیر شکل های تهدیدآمیزی به خود گرفته است. وقایع خشونت آمیز میان هندوها و مسلمانان، که در آن اغلب سازمان‌های دولتی نقش اصلی را در هدایت خشونت‌های ضد مسلمانان ایفا می‌کنند، اکنون در برخی از بخش‌های این کشور به شکل بومی درآمده است. این شکل از خشونت جمعی، که عموماً توسط نیروهای دست راستی هندو تحریک می شود، به دنبال تایید مذهبی هستند و همچنین به عنوان یک جنگ صلیبی برای نجات "ملت" هند، که با اصطلاحات هندو توصیف و به تصویر کشیده می شود، برنامه ریزی می شود. خشونت های جمعی و قتل عام مسلمانان در مناطق مختلف کشور منجر به نقض فزاینده حقوق بشر، به ویژه در جوامع به حاشیه رانده شده مانند مسلمانان کشور، که تعداد آنها بیش از 150 میلیون نفر است، شده است. به این موارد، بی توجهی همه جانبه دولت به مسلمانان را نیز می توان اضافه کرد. در پاسخ به این شرایط، سازمان‌های مختلف مسلمان هندی و جنبش‌های اسلامی امروز به دنبال ترویج صلح و گفتگو و همبستگی بین جوامع به ویژه بین مسلمانان هند و جامعه غالب هندو هستند. با این استدلال که این امر نه تنها برای حفاظت از جان مسلمانان و حفظ و ارتقای منافع آنها بسیار مهم است، بلکه مهمتر از آن، این یک وظیفه اسلامی است و برای ترویج کار تبلیغی اسلامی یا تبلیغ در میان هندیان غیر مسلمان ضروری است.  آنچه آنها در واقع بیان می کنند دیدگاه های اسلامی در مورد صلح و همبستگی بین ادیان است. این مقاله به بررسی رویکردی می‌پردازد که یک جنبش بزرگ اسلامی هند به نام جماعت اسلامی هند در ترویج صلح و گفت‌وگوی بین جوامع در زمینه هند اتخاذ کرده است. این بر اساس تحلیل محتوایی از ادبیات جنبش و همچنین مروری بر برخی از تلاش‌های عملی جنبش در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Peace and Inter-Faith Dialogue: An Islamic Approach in the Indian Context

نویسنده [English]

  • Yoginder Singh Sikand

Researcher in the Department of Islamic Studies, Hamdard University, New Delhi, India.

چکیده [English]

India is home to a remarkable variety of religions, and a major challenge that the country faces today is that of conflict between various religious communities. This has taken on menacing forms in recent decades. Incidents of violence between Hindus and Muslims, in which often agencies of the state play a central role in directing anti-Muslim violence, have now become endemic in some parts of the country. This form of communal violence, generally instigated by right-wing Hindu forces, is sought to be given religious sanction and is also projected as a crusade to save the Indian “nation”, which is described and portrayed in Hindu terms. Communal violence and anti-Muslim pogroms in various parts of the country have resulted in mounting human rights violations, particularly of marginalised communities such as the country’s Muslims, who number more than 150 million.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • Dialogue
  • Islam
  • India
  • Human Rights
Al-Hamidi, Khalil Ahmad. Tehrik-i Islami ke ‘Alami Asrat. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1994.
Ali, Sayyed Hamid. Hindustan Mai Firqavarana Fasadat Ka Masla. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1992.
Ansari, Abdul Haq. Qaumi Yekjuhati Aur Islam. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1996.
Baghpati, Matin Tariq. Da’wat-i Haq Aur Ghayr Muslim. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1994.
Bahadur, Kalim. The Jama’at-i Islami of Pakistan: Political Thought and Political Action. New Delhi: Chetana Publications, 1997.
Faridi, Fazlur Rahman. Iqamat-i Din Ka Safar Hindustani Tanazur Mai. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1997.
Faridi, Fazlur Rahman. Tahaffuz-i Shari’at Aur Millat-i Islamiya-i Hind. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1996.
Islahi, Muhammad Yusuf. Izzat Ki Zindagi Aur Muslamanan-i Hind. Dehli: Maktaba-i Zikra, 1999.
Islahi, Sadruddin. Tehrik-i Islami-i Hind. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami 1994.
Islahi, Sultan Ahmad. Maulana Abul Lais Islahi Nadwi: Shaksiyat Ke Chand Numaya Pahlu. Aligarh: Idara-i Ilm-o-Adab, 1996.
Jama’at-i Islami Hind: Policy and Programme (April 1999-March 2003)
Khan, Muhammad Faruq. Hindu Dharm: Ek Muta’ala. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1992.
Moghni, Abdul. Hindustan Ke Liye Mustaqbil Ka Naqsha-i ‘Amal. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1994.
Nadwi, Abul Lais Islahi. Halat-i Hazira Aur Hamari Zimmedariyan. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1997.
Nadwi, Abul Lais Islahi. Jama’at-i Islami Ka Maqsad Aur Tariq-i qar. Delhi: Markazi Maktaba-i-Islami, 1989.
Nadwi, Abul Lais Islahi. Jama’at-i Islami: Haqa’iq Aur Ilzamat. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1996.
Nadwi, Abul Lais Islahi. Mulk-o-Millat Ke Masa’il Aur Unka Hal. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1995.
Nasr, Seyyed Vali Reza. Maududi and the Making of Islamic Revivalism. Oxford and New York: Oxford University Press, 1996.
Nasr, Seyyed Vali Reza. The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama’at-i Islami of Pakistan. London and New York: I.B.Tauris, 1994.
Siddiqui, Naim. Hindustan Main Fasadat Aur Unka ‘Ilaj. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1989.
The Menace of Communalism and Fascism’, Radiance, no. 31 (July, 1993): 10-12.
Umri, Sayyed Jalaluddin. Jama’at-i Islami Hind: Pas-i Manzar, Khidmat, Tariqa-i Kar. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1994.
Uruj Qadri, Sayyed Ahmad. Fasdat Ka Ilaj. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1989.
V.K. Hamzah. “FDCA Convention at Kochi.” Radiance 26 (January, 1994): 7.
Zubayr, Umm. Tabligh Kaise Ki Jai. Delhi: Markazi Maktaba-i Islami, 1997.
 
CAPTCHA Image