نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی بخش مبانی تربیت دانشگاه شیراز

چکیده

روش‌ها و شیوه‌های متعددی برای جامعه‌پذیری کودکان وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کودکان از تنبیه بدنی با تحلیلی از رویکرد اسلامی و روانشناسی پرداخت. در این راستا تعداد چهل دختر و پسر مقطع پیش دبستانی بر اساس نمونه در دسترس با استفاده از آزمون نقاشی و مصاحبه مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد بیشتر کودکان مورد تنبیه بدنی خفیف قرار گرفته بودند. کودکان دیدگاه مثبتی نسبت به تنبیه بدنی نداشتند، لیکن در قبال خطاها و اشتباهات خود روش‌های تربیتی دیگر همچون قهر، محرومیت و جریمه شدن را می‌پذیرفتند. کودکانی که مورد تنبیه بدنی شدید قرارمی‌گرفتند در نقاشی خود از رنگ‌های تیره، خطوط کمرنگ و حداقل فضا استفاده می‌کردند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای جمعیت‌شناختی والدین، سن و تحصیلات مادر پیش‌بینی کنندة منفی و معنادار استفاده از تنبیه بدنی بود. نتایج کسب شده با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی تحلیل گردید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A psychological and Islamic Analysis of Corporal Punishment from Children’s Point of View

نویسنده [English]

 • Mahbobeh Alborzi

Faculty member at Shiraz University

چکیده [English]

There are various methods and ways for the sociability of children. To this end, this study examines children’s point of view about corporal punishment from an Islamic and psychological perspective analytically. To do so, 40 male and female preschoolers selected on the basis of availability were tested using drawing and interview tests. The results from statistical analyses showed that most of participating children had experienced a mild corporal punishment. They didn’t have a positive view toward corporal punishment but they approved of other disciplining methods such as deprivation, penalization and not speaking with them.
Children who experienced severe corporal punishment used dark colors, light lines and the least space in their paintings. Also, results from regression analysis showed that among the demographic variables of parents, the age and education of mothers were negative and significant predictors of the use of corporal punishment. The results were analyzed from both Islamic and psychological perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporal Punishment
 • Children
 • Islamic Perspective
 • Psychological Perspective
 1. البرزی، محبوبه؛ تبیین واسطه­گری باورهای انگیزشی در مدل خلاقیت کودکان با رویکرد به متغیرهای خانوادگی، مدرسه­ای و باورهای اسنادی در دانش آموزان مقطع ابتدایی، رساله دکتری، دانشگاه شیراز. 1386.
 2. مروجی طبسی، محمد جواد؛ حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام، بوستان کتاب، قم، چاپ نهم. 1387.
 3. مهدوی راد، محمدعلی؛ زرسازان، عاطفه؛ روش تربیت در سیره انبیاء از نگاه قرآن کریم، پژوهش دینی، 1385، شماره 14.
 4. طبرسی، حسن بن فضل؛ مکارم الاخلاق ،ترجمه ابراهیم میرباقری، جلد 2، انتشارات فراهانی، تهران، 1365.
 5. المجلسی، محمّد باقر؛ بحارالانوار، جلد 75، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1374.
 6. عاملی‌، شیخ‌ حرّ؛ وسائل‌ الشیعه‌، ، جلد 18، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1395 ه.ق.

 

 1. Amabile, T. M; 2001, "Beyond Talent: John Irving and the Passionate Craft of Creativity", American Psychologist, 56(4), 333-336.
 2. Deci, E. L & Ryan, R. M; 2000, "The “What” and “Why” of Goal Pursuits:Human Needs and the Self-Determination of Behavior", Psychological Inquiry, 11(4), 227-286.
 3. Dobbs T, Smith A, Taylor N; 2006, "No, we don’t get a say, children just suffer the consequences", Children talk about family discipline. The International Journal of Children’s Rights, 14:137-156.
 4. Gurland S.T & Grolnick ,W.S; 2005, "Perceived Threat, Controlling Parenting, and Children’s Achievement Orientations", Motivation and Emotion, 29(2), 103-121.
 5. Grolnick,W.S; 2003, The psychology of parental control: Howwell- meant parenting  backfires.NewYork:Guilford Press Hennessey, B.A. (2003)." The Social Psychology of Creativity". Scandinavian Journal of Educational Psychology, 4, 253- 271.
 6. Nixson, E.,& Halpanny, A., N; 2010, Children’s Perspectives on Parenting Styles and Discipline: A Developmental Approach, Office of the Minister for Children & Yuth, 1-96.
 7. Nobes, G. and Smith, M; 1997, "Physical punishment of children in two-parent families", Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2, 271-281.
 8. Parke, R.D and Buriel, R; 1998, "Socialisation in the family: Ethnic and ecological perspective" In: W. Damon (Series Ed.) and N. Eisenberg (Volume Ed.), Handbook of Child Psychology. Volume 3: Social, emotional and personality development (5th edition). New York: Wiley, pp. 463-552.
 9.  Ratelle, C.F, Guay, F., Larose, S, Senecal, C; 2004, "Family correlates of  trajectories of academic motivation during a school transition: A semiparametric  group- based approach", Journal of Educational Psychology, 96(4),743-754.
 10. Ryan, R.M & Deci, E.L; 2000, "Self- determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well- being", American Psychologist, 55, 68-78.
 11. Sanapo, M,.S & Nakamura, U; 2011, Gender and Physical Punishment: The Filipino Children’s Experience, Child Abuse Review, 20: 39-56 .
 12. Saunders BJ, Goddard C; 2008, "Some Australian children’s perceptions of physi­cal punishment in childhood", Children & Society 22: 405-417.
 13. Straus M, Stewart J; 1999, Corporal punishment by American parents: National data on prevalence, chronicity, severity, and duration in relation to child and family characteristics, Clinical Child and Family Psychology Review 2: 55-70.
 14. Torretta, A & Bovits, A; 2005, "An Affirmative Approach to Parental Involvement in  Youth Programs", Journal of Extension, 43(4), 230-255.
CAPTCHA Image