نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشی دانگشاه مفید

چکیده

این موضوع ­که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردارند، موضوعی است که اجمالاً در متون دینی، قوانین و رویه­های ملی و بین­المللی پذیرفته شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان، از جمله کودکان مربوط به اقلیت­ها، خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاده کنند و مثلاً شیوه­ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویت­یابی آنان را مختل کند، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می­توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا مشخص ­کند که بر اساس آموزه­های فقهی و تحلیل­های حقوقی و نیز تصریح پاره­ای قوانین، حق اولویت والدین در انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان، حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما نظر به اهمیت فوق­العاده موضوع، ضروری است قانونگذار برخورد فعال­تری با مسئله نموده و مقررات صریح­تر و جامع‌تری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Children’s Right to Social Identity and Its Relationship to the Parents’ Prior Right to Choose the Kind of Education and Training Given to Their Children

نویسنده [English]

  • Seyed Masoud Noori

Member of Mofid University Research Faculty

چکیده [English]

The fact that the parents enjoy some sort of freedom and prior right to choose the kind of their children’s education and training is in general accepted by religious texts as well as national and international laws and procedures. The main question raised by this article is that in case the parents or other lawful guardians of children including children of minorities, consciously or otherwise abuse this right –e.g. choose a way disordering the children’s social identity development process - how could this situation be reformed?
This article tries to make it clear that based on the Islamic jurisprudence and legal analysis as well as some legal stipulations, the above-mentioned prior right of parents is not absolute and is limited to the best interest of the children. It is necessary, however, for the law-makers to act more actively making more comprehensive and more explicit laws to secure the children’s rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rights of the Child
  • Child's Social Identity
  • Parents’ Prior Right to Children’s Education and Training
  • Children of Minorities
اسدی، شهرام، بررسی میزان تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان شهرضا، فصلنامه تعلیم و تربیت، پاییز 1380، شماره مسلسل 68.
توسلی، غلامعباس، عوامل اجتماعی تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت (ویژه نامه جامعه­شناسی آموزش و پرورش)، پاییز 1379، شماره مسلسل 63.
جانسون، گلن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر نی، چاپ دوم، 1377.
صفایی، سید حسین،  اشخاص و اموال، نشر میزان، چاپ دوم، 1382. 
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1377.
مهرپور، حسین، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، اطلاعات، چاپ اول، 1378.
CAPTCHA Image