نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشکده مطالعات بین‌الملل دانشگاه پاسیفیک هاوایی

چکیده

حقوق بشر در دوران پس از جنگ سرد، یک مسئله مورد مناقشه بوده است. این مناقشه با تأکید غرب بر وجود یک برداشت جهانشمول از حقوق بشر که قابل اجرا برای همه ملل جهان می­باشد، آغاز می‌شود؛ این مقاله، پاسخ ویتنامی­ها به این ادعا را بررسی می‌کند. نکته مشترکِ منتقدان ویتنامی درباره جهانشمولی حقوق بشر غربی این است که چنین ادعایی، نوعی انتزاع از تجربة عینی تاریخی است. متفکران ویتنامی به جای اینکه مسئله حقوق بشر را یک اصل انتزاعی تلقی کنند، معمولاً آن‌را به مثابة مسئله‌ای می­دانند که در تاریخ بشر در فرآیند مبارزه مستمر علیه ظلم و نابرابری شکل می­گیرد. همچنین نویسندگان ویتنامی، مفهومِ غربی حقوق بشر را که بر مفهوم یک فرد جزءنگرانه استوار است و توجه چندانی به ماهیت اجتماعی وی ندارد، نمی‌پذیرند. نویسندگان ویتنامی مدافع برداشتی از حقوق بشر هستند که مبتنی بر بشری است که عمیقاً ساخته و پرداخته روابط اجتماعی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the Vietnamese Conception of Human Rights

نویسنده [English]

  • Grace Cheng

Assistant Professor of Political Science, Faculty of International Studies, University of Hawaii Pacific

چکیده [English]

Human rights have been a controversial issue in the post-Cold War period. The controversy begins with the West’s assertion of the existence of a universal conception of human rights that is applicable to all peoples of the world. This paper explores the Vietnamese response to that assertion. A common point made by Vietnamese critics of Western human rights universalism is that such a claim is an abstraction from concrete historical experience. Rather than an abstract principle, Vietnamese thinkers tend to approach the issue of human rights as one that develops in the process of an ongoing struggle against oppression and inequality in human history.Vietnamese authors also reject the Western notion of human rights, as having its basis in the notion of an atomistic individual, with little reference to his/her social nature.  Instead, Vietnamese writers argue for a conception of human rights that is based on the human being as deeply shaped by social relationships

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Vietnamese Human Rights
  • Western Human Rights
  • Universal Human Rights
  • Theoretical Foundations of Human Rights
Dinh Van Mau, Quyen luc Nha nuoc va Quyen Cong dan, Nha Xuat ban Tu phap, 2003.
He thong cac Van van Phap luat Quoc te va Viet Nam Lien quan den Cong tac Trai giam, Co so Giao duc, Truong giao duong, Nha Xuat ban Chinh tri Quoc gia, 1997.
Hoc vien Chinh tri Quoc gia Ho Chi Minh – Trung tam Nghien cuu Quyen con nguoi, Mot so van de ve quyen dan su va chinh tri, Nha Xuat ban Chinh tri Quoc gia, 1997.
Quyen Con Nguoi o Trung Quoc va Viet Nam, Truyen thong, ly luan va thuc tien, Nha Xuat ban Chinh tri Quoc gia, 2003.
Tim hieu van de nhan quyen trong the gioi hien dai, Nha Xuat ban Lao dong, 1996.
Tran Ngoc Duong, Ban ve Quyen Con Nguoi, Quyen Cong Dan, Nha Xuat ban Chinh tri Quoc gia, 2004.
Tran Van Binh, Toan cau hoa va Quyen con nguoi o Viet Nam:  Nhin tu khia canh van hoa, Nha Xuat ban Chinh tri Quoc gia, 2003.
Truong Dai hoc Tong hop Ha Noi – Khoa Luat, Viet Nam voi Cong uoc Quoc te ve quyen con nguoi, Nha Xuat ban Su that, 1992.
CAPTCHA Image